Odběr vzorků obecně


Jak se odebírá vzorek pro DNA testy?

U anonymního testu tento odběr provádí žadatel sám u sebe i u dítěte. Podrobné pokyny jsou v návodu k odběru. Odběr vzorku je velmi jednoduchý a nevyžaduje žádnou odbornou průpravu ani znalosti. Je založen na stěru jemným kartáčkem na vnitřní straně dutiny ústní.

Odběr pro znalecký posudek provádí soudní znalec nebo jím pověřená osoba.
Takovému odběru se říká protokolární odběr.

 

Od kterých osob je nutné odebrat vzorek, aby mohly být DNA testy provedeny?

U anonymního testu (P-TEST) přinejmenším od dítěte a od domnělého otce dítěte (jsou-li pro DNA testy k dispozici jen otec a dítě, toto vyšetření označujeme jako dvoučlenný test otcovství). Pokud je pro vyšetření k dispozici i vzorek od matky dítěte, vyhodnocení výsledků je ještě přesnější. V některých případech však vzorek matky dítěte není možné odebrat a je tedy nutné provést vyšetření bez něj. Ceny celého vyšetření se v těchto případech liší.

U znaleckého posudku pro soukromé účely je nutné provést odběr od všech 3 osob.

U znaleckého posudku pro soud určuje soudce osoby, které jsou povinny podstoupit odběr.

 

Kdy nejdříve se provádějí testy otcovství po porodu?

Technicky lze testy provést ihned po narození. Z etických důvodů doporučujeme počkat na konec šestinedělí.

 

Jak se provádí určení otcovství k narozenému dítěti?

U této otázky opět není zřejmé, kam míří. Jestli se jedná o „souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství" k již narozenému dítěti, nebo o běžné testy DNA k určení otcovství.

V prvním případě se jedná o administrativní krok rodičů dítěte, který se provádí na matrice a který je možné provést ještě před narozením dítěte nebo až se dítě narodí. Provádí se jen pokud je dítě narozeno mimo manželství.

Ve druhém případě se jedná o běžný test otcovství, který je možné provést kdykoliv po narození, ale prakticky se čeká až po šestinedělí.

 

Co potřebuji k protokolárnímu odběru?

Protokolární odběr musí být proveden soudním znalcem nebo jím pověřenou osobou. Protokolární odběr je součástí znaleckého posudku. Pokud žádáte o provedení znaleckého posudku, pak ve formulářích, které vyplňujete, uvedete termín a místo odběru, které se vám hodí. K protokolárnímu odběru budete pozváni. Protokolární odběr nemůže v žádném případě provést sama osoba, které se test otcovství týká.

<< zpět