Historie znaleckého ústavu

  • Znalecké testování v GENERI BIOTECH bylo prováděno téměř od samého začátku společnosti - od roku 1998. V tom roce byla ve společnosti založena laboratoř molekulární genetiky a tím byl splněn hlavně instrumentální předpoklad, aby bylo možné testy provádět. Znalecké testování bylo zajišťováno nejprve znalcem - fyzickou osobou.

 

  • Po dovršení několika stovek posudků podala společnost žádost o registraci znaleckého ústavu. Bylo potřeba dokladovat kvalifikační kritéria znalců a ostatních odborných pracovníků, přístrojové vybavení pracoviště. Znalecký ústav byl jmenován ministrem spravedlnosti v roce 2005. Podle našeho zjištění jsme se stali prvním soukromým znaleckým ústavem v oblasti určování otcovství v ČR.

 

  • Naše působnost je v celé ČR, kromě běžných znaleckých posudků zajišťujeme testování se složitým vyhodnocením, např. když domnělý otec ani jeho rodiče nejsou k dispozici. Jako znalecký ústav jsme oprávněni provádět revizní znalecké posudky.

 

  • Běžně zajišťujeme odběry vzorků u osob, které se nemohou dostavit k odběru (nepohyblivé osoby, ve věznici, v dětských ústavech, v ústavech sociální péče apod.).

 

  • Odborné právnické veřejnosti poskytujeme jednak konzultace ohledně konkrétních případů, jednak poskytujeme odborná školení o možnostech genetických testů při testování otcovství, mateřství a při jednoznačné identifikaci osob.

 

  • V roce 2013 byla společnost akreditována na normu ČSN EN ISO/IEC 17025 (způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří). Od roku 2014 jsme začali vedle znaleckých posudků provádět i samostatné akreditované zkoušky otcovství.

 

  • Ostatním znalcům v oboru nabízíme provedení akreditované zkoušky plně pod uvedenou normou.