Znalecký ústav GENERI BIOTECH s.r.o.

Znalecký ústav jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti čj. 202/2004-ODS-ZN/11 ze dne 18.4.2005, podle kterého byla GENERI BIOTECH s.r.o. zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru zdravotnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro genetiku - určování otcovství pomocí DNA testů.

Osoby, které posudek připravují a které mohou před státním orgánem stvrdit správnost posudku podaného ústavem (podle § 22 zák. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících): Dr. Radovan Haluza, PhD, Mgr. Vojtěch Vejvoda, PhD, Mgr. Dagmar Hodíková.

 

Kanceláře znaleckého ústavu

GENERI BIOTECH s.r.o.
Karlovo nám. 5
128 00 Praha 2

GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587
500 11 Hradec Králové 11
(adresa znaleckého ústavu pro doručování)

 

Výpis z rejstříku justice.cz >>