CENÍK - Znalecký posudek pro soudy

 slevacena bez DPHDPHcena s DPH
akreditovaná zkouška otcovství - základní cena 11 800,- Kč21%14 278,- Kč
znalečné 2 000,- Kč21%2 420,- Kč
náklady k zajištění odběru vzorků variabilní21%variabilní
cena celkem 13 800,- Kč 16 698,- Kč

 

Cena 16.698 Kč včetně DPH nezahrnuje variabilní náklady k zajištění odběru vzorků. Tyto náklady jsou minimálně 391 Kč. Skutečná výše je závislá na množství administrativních úkonů spojených s odběrem vzorků (opakované pozvánky stranám, korespondence se soudy atd.)