znalecká kancelář generi biotech

poskytuje 2 formy
znaleckých testů otcovství:

- akreditovaná zkouška otcovství

- znalecký posudek k určení otcovství

banner

Vyskenujte si
naše kontaktní info
do smartphonu:

TESTY QRC
razítko

Pokud patříte mezi odbornou veřejnost (soudce, advokát, koncipient apod.) a neznáte heslo, sdělíme Vám jej e-mailem

Bezplatná linka

Certifikace

ISO 9001:2008

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018