generi biotech

poskytuje 2 formy
znaleckých testů otcovství:

- akreditovaná zkouška otcovství

- znalecký posudek k určení otcovství

banner

Od 1.1.2021 byl náš znalecký ústav podle zákona 254/2019 Sb. převeden formálně ve znaleckou kancelář, která ke 31.12.2021 ukončila činnost. GENERI BIOTECH nadále poskytuje akreditovanou zkoušku otcovství a zajišťuje znalecké posudky, které vydává znalec Dr. Radovan Haluza, Ph.D. za stejných podmínek jako znalecký ústav a znalecká kancelář.

Vyskenujte si
naše kontaktní info
do smartphonu:

TESTY QRC

Pokud patříte mezi odbornou veřejnost (soudce, advokát, koncipient apod.) a neznáte heslo, sdělíme Vám jej e-mailem

Bezplatná linka

Certifikace

ISO 9001:2008

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018