Kvalifikace pracoviště k testům otcovství


Jakou mám záruku, že vyšetření bylo provedeno kvalitně a že výsledek je pravdivý?

Naše laboratoře každoročně podstupují mezilaboratorní srovnávací testy kvality. V případě anonymních testů otcovství P-TEST si klient navíc může vyžádat laboratorní protokol o svém vyšetření s detailními výsledky a např. jej předat nezávislému odborníkovi k posouzení.GENERI BIOTECH je certifikovaná společnost pro normu řízení kvality ISO 9001 a podléhá každoročním auditům, při nichž je testováno, jestli to, co GENERI BIOTECH deklaruje, je také prakticky plněno.

 

Jak si vybrat ze široké nabídky testů otcovství na webu?

Na to nelze odpovědět, ale srovnejte si nabídku a ptejte se na několik otázek: provádí testy sama firma nebo vzorky někam odesílá?, jak je vlastně firma velká? (z webové prezentace vypadá každá firma velká...) - není to náhodou jen jeden člověk s webem a mobilem, který využívá laboratoř někde na fakultě?, jaké vzdělání či atestaci mají pracovníci, kteří testy provádějí?, jakou certifikaci má firma?, kolik testů udělá firma do roka?, jak zachází se vzorky a s důvěrnými daty?, co se stane s Vaší DNA po vyšetření?, pokud máte pocit nehodnověrnosti výsledku, můžete srovnat laboratorní výsledky dodané firmou s vyšetřením provedeným jinde?, poskytne Vám firma kdykoliv informace k případu, a to i po jeho ukončení? Z reálného srovnání dostanete daleko méně vhodných poskytovatelů testování, než jich na první pohled na internetu najdete.

 

Co znamená certifikace laboratoře?

Certifikace znamená, že laboratoř je kontrolována externím orgánem v souladu s jurisdikcí dané země.

 

Máte někde uvedeno, že vaše firma je certifikovaná bez vyloučení. Co to je, to vyloučení?

V každé firmě jsou definovány procesy, které se certifikují. Nemusí být certifikovány všechny procesy nebo všechna vyšetření. To bývá většinou velmi náročné i drahé. Pokud firma certifikuje všechny procesy, pak je to stav certifikace „bez vyloučení".

 

<< zpět