Kvalifikace pracoviště k testům otcovství


Jakou mám záruku, že vyšetření bylo provedeno kvalitně a že výsledek je pravdivý?

Naše laboratoře každoročně podstupují mezilaboratorní srovnávací testy kvality. V případě anonymních testů otcovství P-TEST si klient navíc může vyžádat laboratorní protokol o svém vyšetření s detailními výsledky a např. jej předat nezávislému odborníkovi k posouzení.GENERI BIOTECH je certifikovaná společnost pro normu řízení kvality ISO 9001 a podléhá každoročním auditům, při nichž je testováno, jestli to, co GENERI BIOTECH deklaruje, je také prakticky plněno.

Akreditované zkoušky otcovství a znalecké posudky jsou navíc prováděny podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v akreditované laboratoři znalecké kanceláře GENERI BIOTECH.

 

Jak si vybrat ze široké nabídky testů otcovství na webu?

Na to nelze odpovědět, ale srovnejte si nabídku a ptejte se na několik otázek: provádí testy sama firma nebo vzorky někam odesílá?, jak je vlastně firma velká? (z webové prezentace vypadá každá firma velká...) - není to náhodou jen jeden člověk s webem a mobilem, který využívá laboratoř někde na fakultě?, jaké vzdělání či atestaci mají pracovníci, kteří testy provádějí?, jakou certifikaci či akreditaci má firma?, kolik testů udělá firma do roka?, jak zachází se vzorky a s důvěrnými daty?, co se stane s Vaší DNA po vyšetření?, pokud máte pocit nehodnověrnosti výsledku, můžete srovnat laboratorní výsledky dodané firmou s vyšetřením provedeným jinde?, poskytne Vám firma kdykoliv informace k případu, a to i po jeho ukončení? Z reálného srovnání dostanete daleko méně vhodných poskytovatelů testování, než jich na první pohled na internetu najdete.

 

Co znamená akreditace a certifikace laboratoře?

Certifikace i akreditace znamená, že laboratoř je kontrolována externím orgánem v souladu s jurisdikcí dané země.

Akreditace je nejpřísnější, v ČR ji provádí ČIA (Český institut pro akreditaci), která zveřejňuje seznam akreditovaných subjektů. Při akreditačním auditu se velmi detailně prověřuje, že laboratoř je schopná provádět danou analýzu/vyšetření a musí odborným posuzovatelům skutečně prokázat na místě, jak takovou analýzu provádí, jak kontroluje správnost a kvalitu výsledků, jak zajišťuje chod a nastavení přístrojů, metrologii, školení personálu apod. Musí prokázat nastavení a stabilitu systému a jeho odolnost vůči chybám. Akreditované subjekty se povinně musí účastnit porovnávání s jinými laboratořemi (mezilaboratorní kontroly kvality) a jsou každoročně kontrolovány na auditech ČIA.

 

Když laboratoř uvádí, že postupuje ve shodě s normou, co to znamená?

Pokud některá laboratoř tvrdí, že postupuje „ve shodě" s nějakým předpisem/normou, tak to znamená jen to, že ví, že předpis/norma existuje. Jinak ale není nijak zaručeno, že ve shodě s normou postupuje. Jediným průkazem toho, že skutečně postupuje podle normy, je získání akreditace nebo certifikace pro danou činnost.

Akreditovaná laboratoř by měla být tím nejspolehlivějším poskytovatelem jakýchkoliv testů, nejen v oboru pro určení otcovství

 

Máte někde uvedeno, že vaše firma je certifikovaná bez vyloučení. Co to je, to vyloučení?

V každé firmě jsou definovány procesy, které se certifikují. Nebo jde-li o testovací laboratoř, jsou definována vyšetření, která se akreditují. V obou případech nemusí být certifikovány všechny procesy nebo všechna vyšetření. To bývá většinou velmi náročné i drahé. Pokud firma certifikuje všechny procesy, pak je to stav certifikace „bez vyloučení".

Při testování otcovství je důležité, aby byly akreditovány všechny procesy, které slouží k dosažení výsledku (odběr vzorku, izolace DNA, fragmentační analýza, vyhodnocení výsledku).
Některé firmy přísné požadavky obcházejí tak, že jsou sice certifikované, ale jen pro některé jednodušší procesy, např. pro administrativu. To však laikovi na první pohled nebývá nijak zřejmé.

 

U některých testů uvádíte, že je provádí znalecká kancelář. U jiných ne. Co znamená znalecká kancelář?

Znalecká kancelář podle zákona o znalcích a tlumočnících znamená, že pracoviště bylo zapsáno do 1. oddílu seznamu ústavů (tam jsou soukromé organizace) kvalifikovaných pro znaleckou činnost v daném oboru.

Testy, které mají oficiální charakter, jsou prováděny znaleckou kanceláří a stejně tak i výstupy z nich.

Výsledky anonymních testů otcovství nemají vazbu na znaleckou kancelář, protože podmínky akreditace vyžadují akreditovaný odběr vzorků, což odporuje anonymnímu charakteru testů.

 

<< zpět