Manipulace s testy otcovství, falšování výsledků


Jdou ovlivnit testy DNA?

Pokud je myšleno, jestli odebíraná osoba může nějak ovlivnit kvalitu vzorků DNA, tak může. Pokud nerespektuje doporučení před odběrem nejíst, nekouřit, nečistit si zuby, pak může být odebraného materiálu málo a je potřeba provést nový odběr. Stejně tak může být odběr nesprávně proveden. Ale v každém případě platí, že toto neovlivní výsledek.

Pokud je myšleno, jestli existuje způsob, jak DNA test zmanipulovat, pak se odpověď liší, jestli se jedná o anonymní test nebo o znalecké určení otcovství.

U anonymního testu si odběr zajišťuje sám klient. V anonymním testu je nutné, aby si identitu vzorků ohlídat sám klient (aby vzorky někdo nezaměnil, nevyměnil za jiné apod.).

Pro potřeby znaleckého určení otcovství (znaleckého posudku) odběr provádí znalec nebo jím určená osoba.

Ovlivnění testu DNA u znaleckého testování je v GENERI BIOTECH vyloučeno, protože pracoviště má nastaveny takové standardy, které neumožňují zmanipulování testů DNA tak, aby to kontrolní mechanismus neodhalil.

 

 

Četla jsem článek o případech zmanipulovaných testů DNA. Co říkáte na zfalšovaný test otcovství?

Odpověď je už u předchozí otázky. My jsme ten článek taky četli a dokonce na něj reagovali. Celý článek je ve stylu „co by bylo, kdyby bylo". Falšování testů otcovství je zcela mimo běžnou realitu, protože lze kdykoliv provést revizní test, revizní zkoušku, revizní posudek - s novými vzorky, jiným pracovištěm, nestranně.

 

<< zpět