Určení otcovství k zemřelému muži


Co je určení otcovství po letech?

Test otcovství „po letech" je termín, který se sice obecně používá, ale je nejednoznačný. „Po letech" může být myšleno např. ve smyslu "po letech manželství", jednak po mnoha a mnoha letech, kdy předpokládaný otec je už po smrti. V tom prvním případě je to jednoduché: otestovat otcovství si lze nechat kdykoliv, je jen důležité, aby se to stalo za života těch osob, jejichž vzorky jsou k tomu potřeba.

A to druhé „po letech", které znamená posmrtné testování, je technicky sice proveditelné, ale často reálně neproveditelné. Určení otcovství, kdy většinou domnělý otec už nežije, je vyhrazeno soudům, protože k posmrtnému testu otcovství je zapotřebí získat vzorky dalších členů rodiny, kteří nejsou vždy ochotní se k odběru dostavit.

 

 

Dá se provést test otcovství po smrti?

Pokud je domnělý otec už po smrti, pak je situace složitější, ale většinou řešitelná. Docela často se takové případy řeší pro účely znaleckého posudku. Je nutné najít žijící příbuzné domnělého otce a do testu otcovství použít je. Takové případy jsou komplikovanější, protože je potřeba získat vzorky od většího počtu osob - příbuzných domnělého otce. Pro svou komplikovanost nelze takové případy řešit jako anonymní testy otcovství.

Pak ještě přichází do úvahy situace, kdy obě osoby, domnělý otec a jeho dítě, jsou po smrti. S těmi se ale na poli určování otcovství běžně nesetkáváme. Tyto testy bývají předmětem zájmu archeologů a genetiků pátrajících po identitě kosterních pozůstatků.

 

Můj druh tragicky zahynul, aniž uznal otcovství ke svému synovi. Žili jsme jako rodina a otcovství jsme neřešili. Co mám dělat?

Tento případ není bohužel nijak ojedinělý. Z hlediska určení otcovství má otázka jednoduchou odpověď. Nezbývá, než se obrátit na právníka - advokáta, který se zabývá rodinným právem. Ten vás dále nasměruje. Jako právní laici bychom odhadli, že se případ dostane k soudu, který pravděpodobně jmenuje znalce pro určení otcovství. Pak teprve přichází na řadu test otcovství.

Pokud je domnělý otec mrtev, nejprve se hledá možnost, jestli se zachoval jeho biologický materiál. Tato možnost je většinou omezena jen na zjištění, zda byl takový materiál odebrán po smrti a je posud uchováván na patologii. Až na výjimky je takové pátrání neúspěšné.
Daleko častěji se zkoumá, jestli mezi příbuznými domnělého zemřelého otce jsou osoby, pomocí jejichž testu by se mohl rekonstruovat genotyp domnělého otce, popř. statisticky vyhodnotit, jaké alely má nést testované dítě, jestli je skutečně nese, a co to znamená.

 

Slyšel jsem, že kvůli otcovství byla provedena exhumace hrobu. Je to možné?

Náš znalec se účastnil testování otcovství v jednom takovém případě, ale to byla naprostá výjimka. Zadavatelem znaleckého posudku byla soukromá osoba, která si všechny technické a organizační věci vyjednala. V tom případě se jednalo o oběť druhé světové války a osobu, která se domnívala, že je synem exhumované osoby. Celý případ je popsán zde.

O jiné exhumaci v ČR pro určení otcovství nám není nic známo.

 

Vím, že z pohřbených kostí se dá izolovat DNA. Jde to i z popela po kremaci?

Ne, v žádném případě.

 

Otec mého dítěte zahynul při autonehodě před dvěma dny. Jeho otcovství není na matrice potvrzeno. Co mám teď rychle udělat, abych se mohla obrátit na soud o určení otcovství?

Obdobné otázky opravdu řešíme. Tazatelka si je vědoma, že po pohřbu už nebude možno získat jakýkoliv biologický materiál od jejího partnera pro pozdější zkoušku DNA. Soud jmenuje znalce obvykle až během měsíců. Je nutné jednat opravdu velmi rychle. Pokud jsou ostatky zemřelého ve zdravotnickém zařízení, lze s ním domluvit odběr biologického materiálu od zemřelého. To se dá dosáhnout koordinací kroků advokáta a znalce. Oba dva je nutné si okamžitě pro ten případ najít. Jakmile se dostanou ostatky z dosahu zdravotnického zařízení, věc je z hlediska odběru vzorku ztracená. V těchto případech jde o hodiny.

 

<< zpět