Akreditovaná zkouška otcovství

Stručná charakteristika - akreditovaná zkouška otcovství

Cena: 15 488 Kč (včetně DPH)
Cena při platbě předem (sleva 10%): 13 939 Kč (včetně DPH)
Cena při platbě předem a při odběru vzorků v Hradci Králové (sleva celkem 20%): 12 390 Kč (včetně DPH)

Klient: odešle vyplněnou Žádost o akreditovanou zkoušku otcovství
Znalecká kancelář před odběrem: pozve klienta k odběru vzorků
Znalecká kancelář po provedení zkoušky: odešle klientovi poštou akreditovaný protokol s výsledkem

 

Více informací

Akreditovaná zkouška otcovství je dokument o genetickém testu otcovství (protokol o zkoušce podle normy ISO 17025) s ověřenou identitou účastníků vydaný znaleckou kanceláří na žádost účastníků testu. Dokument má vypovídací hodnotu sám o sobě nebo na jeho základě může být vydán běžný znalecký posudek k určení otcovství.

Akreditovaná zkouška otcovství vychází vstříc požadavkům na cenově výhodný test otcovství s takovými atributy, pro které může být uznán soudy jako varianta znaleckého posudku, na základě které není potřeba jmenovat znalce a zhotovovat znalecký posudek.

 

Cenové zvýhodnění akreditované zkoušky otcovství

  • Akreditovanou zkoušku otcovství provádí znalecká kancelář za základní cenu 15 488 Kč (včetně DPH).
  • Proběhne-li platba zálohově, pak za platbu předem znalecká kancelář poskytuje slevu 10%.
  • Za odběr vzorků v Hradci Králové poskytuje slevu dalších 10% . Odběr vzorků může být proveden i u našich smluvních lékařů v Liberci, Ústí nad Labem, Sokolově, Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci, Ostravě, Praze - zde nelze uplatnit slevu 10% a čekací lhůta na termín odběru může být delší.
  • Pro naprostou většinu klientů - soukromých osob - vychází cena akreditované zkoušky otcovství po odečtení obou slev na 12 390 Kč (včetně DPH).
  • Podmínkou provedení akreditované zkoušky otcovství je společný odběr vzorků od všech testovaných osob (tj. matky, dítěte a domnělého otce dítěte) v odběrovém místě v dohodnutém termínu.
  • Akreditovaná zkouška otcovství je cenově příznivou možností pro ty klienty, kteří jsou schopni se navzájem dohodnout na společném odběru a vyšetření.

 

Identita vzorků u akreditované zkoušky otcovství

Akreditovaná zkouška otcovství je provedena po odběru vzorků znalcem, pracovníkem znalecké kanceláře nebo smluvním lékařem. Identita odebíraných osob je standardně ověřena a zaprotokolována včetně jejich fotografie. Test otcovství je proveden v certifikované laboratoři znalecké kanceláře a je vydán protokol o zkoušce podle normy ISO 17025. Závěrem protokolu je, jestli domnělému otci může být přiřknuto otcovství, a s jakou pravděpodobností.

 

Reklamace a stížnosti

Pro reklamaci nebo stížnost je nutné uvést základní popis problému. Případné reklamace posílejte písemně na info@generi-biotech.com.

 

Rozdíl mezi akreditovanou zkouškou otcovství a znaleckým posudkem >>

Možnost převodu akreditované zkoušky otcovství na znalecký posudek >>