Obecné info

Určení otcovství se provádí nejčastěji souhlasným prohlášením rodičů dítěte na matrice. V konfliktních případech provede určení otcovství soud. Pokud jsou rodiče dítěte schopni dohody, mohou si nechat sami vypracovat znalecký posudek.

Jiný výsledek (např. z anonymního testu) nebývá pro soud relevantní.

Pokud rodiče dítěte nejsou schopni dohody a soud musí určit otcovství rozsudkem, často přibírá znalce. Ten se na základě testu otcovství vyjádří o biologickém otcovství formou znaleckého posudku.

 

Znalecký posudek k určení otcovství

Může být zadán buď soukromou osobou nebo usnesením soudu, kdy je znalec jmenován v dané věci.

Znalecký posudek je vypracován na základě testu otcovství, o jehož výsledek se opírá.

  • Znalecký posudek k určení otcovství je hotov nejpozději do 3 týdnů od odběru vzorků podle ceníku >>. Při platbě předem platí cenové zvýhodnění (podmínky cenového zvýhodnění zde).
  • Každá osoba je testována nejméně 16 polymorfismy. Spolehlivost výsledku je propočítána pro každý případ a je vyšší než 99.9999%.
  • Vzorek se odebírá bezbolestně stěrem dutiny ústní (o odběru vzorků zde).
  • Testování je prováděno v laboratořích GENERI BIOTECH.
  • Znalecké testy otcovství provádí GENERI BIOTECH od roku 1998.

 

O certifikacích GENERI BIOTECH >>

Kdo nepotřebuje znalecký posudek, nejlepším řešením je anonymní test otcovství P-TEST >>