Obecné info

Určení otcovství se provádí nejčastěji souhlasným prohlášením rodičů dítěte na matrice. V konfliktních případech provede určení otcovství soud. Pokud jsou rodiče dítěte schopni dohody, mohou si nechat sami vypracovat buď znalecký posudek nebo jeho jednodušší a levnější variantu - akreditovanou zkoušku otcovství.

Jiný výsledek (např. z anonymního testu) nebývá pro soud relevantní.

Pokud rodiče dítěte nejsou schopni dohody a soud musí určit otcovství rozsudkem, často přibírá znalce. Ten se na základě testu otcovství vyjádří o biologickém otcovství formou znaleckého posudku.

 

Znalecká kancelář GENERI BIOTECH provádí DNA testy k určení otcovství v základních formátech:

Akreditovaná zkouška otcovství

Výsledkem zkoušky je dokument o genetickém testu otcovství (protokol o zkoušce podle normy ISO 17025) s ověřenou identitou účastníků vydaný znaleckou kanceláří na žádost účastníků testu. Dokument má vypovídací hodnotu sám o sobě nebo na jeho základě může být vydán běžný znalecký posudek k určení otcovství.

Výhodou akreditované zkoušky otcovství je její příznivá cena.

 

Znalecký posudek k určení otcovství

Může být zadán buď soukromou osobou nebo usnesením soudu, kdy je znalecká kancelář jmenována znalcem v dané věci.

Znalecký posudek je vypracován na základě akreditované zkoušky otcovství, o jejíž výsledek se opírá.

  • Znalecký posudek k určení otcovství je hotov nejpozději do 3 týdnů od odběru vzorků podle ceníku >>. Při platbě předem platí cenové zvýhodnění (podmínky cenového zvýhodnění zde).
  • Každá osoba je testována nejméně 16 polymorfismy. Spolehlivost výsledku je propočítána pro každý případ a je vyšší než 99.9999%.
  • Vzorek se odebírá bezbolestně stěrem dutiny ústní (o odběru vzorků zde).
  • Testování je prováděno v laboratořích znalecké kanceláře GENERI BIOTECH jako akreditovaná zkouška.
  • Znalecké testy otcovství provádí GENERI BIOTECH od roku 1998.

 

O znalecké kanceláři >>

O certifikacích a akreditacích GENERI BIOTECH >>

Kdo nepotřebuje znalecký posudek, nejlepším řešením je anonymní test otcovství P-TEST >>