Výpočty pravděpodobnosti otcovství

V případě nálezu, že všechny testované polymorfní markery jsou u domnělého otce a dítěte v souhlasu, mluvíme o potvrzení otcovství. Pak je možné vypočítat pravděpodobnost, s jakou je označený otec skutečným biologickým otcem dítěte. V pravděpodobnostním výpočtu (podle Bayesova teorému) se bere u každého testovaného polymorfismu do úvahy frekvence alely, která je společná otci a dítěti (typ alely se zjistí laboratorně). Tyto frekvence jsou pro každou populaci odlišné. Pokud společná alela je v dané populaci hodně frekventní, pak je vyšší pravděpodobnost, že dítě i domnělý otec mají tutéž alelu náhodně. Z toho důvodu se testuje více polymorfismů, aby se minimalizovala pravděpodobnost, že nález u otce a dítěte je náhodný. V GENERI BIOTECH testujeme standardně 16 polymorfních systémů.


Např.: Je-li v konkrétním případě otcovství určeno s pravděpodobností 99,995%, pak muž je s touto pravděpodobností otcem dítěte a s pravděpodobností 0,005% (tj.100-99,995%) je výsledek náhodný, tedy, že není otcem dítěte. Jinými slovy, v populaci je přítomno 0,005% mužů (1:20.000), kteří mohou být také otci daného dítěte. Čím více polymorfismů se vyšetří, tím (v případě potvrzení otcovství) je získaná pravděpodobnost vyšší.

 

Spolehlivost testu otcovství >>