Převod akreditované zkoušky otcovství na znalecký posudek

Akreditovaná zkouška otcovství může být převedena na plnohodnotný znalecký posudek do 5 let od data vydání akreditované zkoušky otcovství. Po 5 letech se dokumentace k případu skartuje a převod nelze provést. O převod je nutné požádat na formuláři a uhradit znalečné. O převod může požádat kterýkoliv plnoletý účastník testu z akreditované zkoušky otcovství.
K vypracování posudku už není ze strany klienta ničeho dalšího potřeba.

Cena: 2.420 Kč (vč. DPH) jako doplatek znalečného
Klient: odešle vyplněnou žádost o převod akreditované zkoušky otcovství ve znalecký posudek
Znalecká kancelář: odešle klientovi znalecký posudek ve 3 stejnopisech

 

Akreditovaná zkouška otcovství >>

Rozdíl mezi akreditovanou zkouškou otcovství a znaleckým posudkem >>