Znalecká kancelář GENERI BIOTECH s.r.o.

Znalecká kancelář vznikla podle § 47 zákona 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech přeměnou ze znaleckého ústavu GENERI BIOTECH s.r.o. jmenovaného podle rozhodnutí ministra spravedlnosti čj. 202/2004-ODS-ZN/11 ze dne 18.4.2005, podle kterého byla GENERI BIOTECH s.r.o. zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru zdravotnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro genetiku - určování otcovství pomocí DNA testů.

Osoby, které posudek připravují a které mohou před státním orgánem stvrdit správnost posudku podaného kanceláří (podle § 22 zák. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících): Dr. Radovan Haluza, PhD, Mgr. Veronika Šmídová.

 

Znalecká kancelář

GENERI BIOTECH s.r.o.
Machkova 587/42
500 11 Hradec Králové 11 - Třebeš
(adresa znalecké kanceláře pro doručování)

 

Výpis z rejstříku justice.cz >>