Znalecký posudek

Stručná charakteristika - znalecký posudek

Znalecký posudek může být objednán buď soukromou osobou nebo zadán usnesením soudu, kdy je znalecká kancelář jmenována znalcem v dané věci. Znalecký posudek je vypracován na základě akreditované zkoušky otcovství, která je jeho součástí a o jejíž výsledek se opírá.

 

Znalecký posudek pro soukromé osoby

Znalecký posudek může být proveden buď přímo anebo převodem akreditované zkoušky otcovství ve znalecký posudek. Celková cena je v obou případech stejná.

Pokud se klient rozhodne rovnou pro zadání znaleckého posudku, nejprve si stáhne, vyplní a odešle nám žádost o provedení znaleckého posudku. My pozveme klienta k odběru v dohodnutou dobu na dohodnutém místě. Po protokolárním odběru vzorků provedeme vlastní test v akreditované laboratoři a na základě akreditovaného protokolu s výsledkem (který je součástí znaleckého posudku) vydáme kompletní znalecký posudek.

Cena: 15 488 Kč (včetně DPH) + 2.420 Kč (vč. DPH) znalečné
Cena při platbě předem (sleva 10%): 13 939 Kč (včetně DPH) + 2.420 Kč (vč. DPH) znalečné
Cena při platbě předem a při odběru vzorků v Hradci Králové (sleva celkem 20%): 12 390 Kč (včetně DPH) + 2.420 Kč (vč. DPH) znalečné
Klient: odešle vyplněnou žádost o provedení znaleckého posudku pro soukromou osobu
Znalecká kancelář před odběrem: pozve klienta k odběru vzorků
Znalecká kancelář po provedení posudku: odešle klientovi znalecký posudek ve 3 stejnopisech

 

Znalecký posudek pro soudy

V případě, kdy soud jmenuje znaleckou kancelář znalcem ve věci určení otcovství (popření otcovství), znalecká kancelář se ujímá odpovědnosti za odběr vzorků u osob, u kterých je nutné provést odběr. Protože tyto osoby jsou stranami sporu, často se odběr podaří až na několikátý pokus pozvání. Pokud je nutné provést odběr u osob nemohoucích, dětí v dětských či kojeneckých ústavech, ústavech sociální péče nebo ve věznicích, tyto odběry zajišťuje kancelář sama.

 

Náklady k zajištění odběru vzorků

K ceně posudku pro soud se připočítají ještě náklady k zajištění odběru vzorků. Ty odrážejí režijní náklady znalecké kanceláře vynaložené k získání vzorků odebíraných osob. Náklady k zajištění odběru vzorků jsou vyčísleny pro daný případ podle soupisu odeslané korespondence, která byla administrována k zajištění vzorků.

Tyto náklady jsou různé případ od případu (např. nejnižší náklad, kdy se oba účastníci dostaví k odběru vzorku po první pozvánce, je 297 Kč).

 

Rozdíl mezi akreditovanou zkouškou otcovství a znaleckým posudkem

Formální rozdíl je v tom, že akreditovaná zkouška otcovství nemá charakteristiky znaleckého posudku (tj. nemá znaleckou doložku) a není účtováno znalečné.

Faktický rozdíl je hlavně v tom, že u akreditované zkoušky otcovství strany žádají o provedení testu samy, a k odběru přicházejí po dohodě se znaleckou kanceláří. Nevznikají tak další náklady na zajištění odběru vzorků. Právě tento bod obvykle prodražuje běžné znalecké posudky zadané usnesením soudu. Pro získání vzorků účastníků je nutné často koncipovat a posílat desítky pozvánek a dopisů soudu, což zásadním způsobem zvyšuje pracnost a tedy i režii testu otcovství.

 

Cena akreditované zkoušky otcovství = cena vlastního testu
Cena znaleckého posudku pro soukromou osobu = cena vlastního testu + znalečné
Cena znaleckého posudku pro soud = cena vlastního testu + znalečné + náklady k zajištění odběru vzorků

 

Akreditovaná zkouška otcovství >>

Převedení akreditované zkoušky otcovství na znalecký posudek >>