Znalecký posudek

Stručná charakteristika - znalecký posudek

Znalecký posudek může být objednán buď soukromou osobou nebo zadán usnesením soudu, kdy je znalec jmenován v dané věci. Znalecký posudek je vypracován na základě testu otcovství, který je jeho součástí a o jehož výsledek se opírá.

 

Znalecký posudek pro soukromé osoby

Pokud se klient rozhodne pro zadání znaleckého posudku, nejprve si stáhne, vyplní a odešle nám žádost o provedení znaleckého posudku. My pozveme klienta k odběru v dohodnutou dobu na dohodnutém místě. Po protokolárním odběru vzorků provedeme vlastní test a na základě výsledku (který je součástí znaleckého posudku) vydáme kompletní znalecký posudek.

Cena: 15 488 Kč (včetně DPH) + 3 600 Kč (včetně DPH) znalečné
Cena při platbě předem (sleva 10%): 13 939 Kč (včetně DPH) + 3 600 Kč (včetně DPH) znalečné
Cena při platbě předem a při odběru vzorků v Hradci Králové (sleva celkem 20%): 12 390 Kč (včetně DPH) + 3 600 Kč (včetně DPH) znalečné
Klient: odešle vyplněnou žádost o provedení znaleckého posudku pro soukromou osobu
Znalec před odběrem: pozve klienta k odběru vzorků
Znalec po provedení posudku: odešle klientovi znalecký posudek ve 3 stejnopisech

 

Znalecký posudek pro soudy

V případě, kdy soud jmenuje znalce ve věci určení otcovství (popření otcovství), znalec se ujímá odpovědnosti za odběr vzorků u osob, u kterých je nutné provést odběr. Protože tyto osoby jsou stranami sporu, často se odběr podaří až na několikátý pokus pozvání. Pokud je nutné provést odběr u osob nemohoucích, dětí v dětských či kojeneckých ústavech, ústavech sociální péče nebo ve věznicích, tyto odběry zajišťuje znalec sám.

 

Náklady k zajištění odběru vzorků

K ceně posudku pro soud se připočítají ještě náklady k zajištění odběru vzorků. Ty odrážejí režijní náklady znalce vynaložené k získání vzorků odebíraných osob. Náklady k zajištění odběru vzorků jsou vyčísleny pro daný případ podle soupisu odeslané korespondence, která byla administrována k zajištění vzorků.