Akreditovaná zkouška otcovství


Co je akreditovaná zkouška otcovství?

Akreditovaná zkouška otcovství je test otcovství vydaný znaleckou kanceláří podle normy ISO 17025 s ověřenou identitou účastníků testu. Akreditovaná zkouška otcovství se provádí na žádost účastníků testu. Na rozdíl od anonymního testu má vypovídací hodnotu a může být soudem uznán jako dostačující důkaz o otcovství. Hlavní výhodou akreditované zkoušky otcovství je to, že může být převedena na běžný znalecký posudek k určení otcovství.

 

Proč bych měl chtít akreditovanou zkoušku otcovství, která je dražší než anonymní test otcovství?

Oba dva testy mají svoje poslání, které je odlišné.

Anonymní test (P-TEST) slouží jen jako neoficiální informace o skutečném stavu otcovství - pro toho, kdo ji zadal. Výsledek se vztahuje k anonymně odebraným vzorkům. Vzorky mohou být v kombinaci otec - dítě nebo otec - matka - dítě. Výsledek má sloužit k dalšímu rozhodování.

Naproti tomu akreditovaná zkouška otcovství je oficiální dokument vydaný certifikovanou autoritou. Výsledek se vztahuje k osobám, jejichž identita byla ověřena. Lze provést jen v kombinaci otec - matka - dítě. Výsledek má sloužit k dalším právním krokům.

 

Proč nabízíte akreditovanou zkouškou otcovství a zvlášť znalecký posudek, když je to to samé?

Formální rozdíl je v tom, že akreditovaná zkouška otcovství nemá znaleckou doložku, není ve formátu znaleckého posudku, který je daleko podrobnější. Není účtováno znalečné.

Pokud pro váš případ postačuje akreditovaná zkouška otcovství, ušetříte za znalečné a dosáhnete stejného efektu.

 

Co udělat, když se ukáže, že soudu akreditovaná zkouška otcovství nestačí a bude třeba znalecký posudek?

Během dalších 5 let po vydání akreditované zkoušky otcovství může být převedena na plnohodnotný znalecký posudek. Stačí jen o to požádat znaleckou kancelář a doplatit znalečné.

 

O akreditovanou zkouškou otcovství jsem žádal já. O převod na posudek musím žádat zase já?

O převod na posudek může požádat kterýkoliv plnoletý účastník testu z akreditované zkoušky otcovství.

 

Liší se laboratorně test otcovství prováděný anonymně v rámci P-TESTu a jako akreditovaná zkouška otcovství?

Ano - všechny procesy akreditované zkoušky otcovství jsou prováděny podle normy ISO 17025. U anonymního testu jsou některé procesy prováděny jednodušeji. Použité metody jsou stejné, použité komponenty se u obou typů testu liší.

 

Všude píšete o provedení akreditované zkoušky otcovství u 3 osob. Jak to mám udělat, pokud chci test u 2 dětí?

Ve staženém formuláři uvedete druhé dítě do kolonky „jiná osoba" a uhradíte cenu uvedenou u 4 vyšetřovaných osob. Tato cena je o 1/3 vyšší než cena standardní zkoušky pro tři osoby.

 

<< zpět