Historie znaleckého testování v GB

  • Znalecké testování v GENERI BIOTECH bylo prováděno téměř od samého začátku společnosti - od roku 1998. V tom roce byla ve společnosti založena laboratoř molekulární genetiky a tím byl splněn hlavně instrumentální předpoklad, aby bylo možné testy provádět. Znalecké testování bylo zajišťováno znalcem - fyzickou osobou.

 

  • Naše působnost je v celé ČR, kromě běžných znaleckých posudků zajišťujeme testování se složitým vyhodnocením, např. když domnělý otec ani jeho rodiče nejsou k dispozici.

 

  • Běžně zajišťujeme odběry vzorků u osob, které se nemohou dostavit k odběru (nepohyblivé osoby, ve věznici, v dětských ústavech, v ústavech sociální péče apod.).

 

  • Odborné právnické veřejnosti poskytujeme jednak konzultace ohledně konkrétních případů, jednak poskytujeme odborná školení o možnostech genetických testů při testování otcovství, mateřství a při jednoznačné identifikaci osob.