Historie znaleckého testování v GB

  • Znalecké testování v GENERI BIOTECH bylo prováděno téměř od samého začátku společnosti - od roku 1998. V tom roce byla ve společnosti založena laboratoř molekulární genetiky a tím byl splněn hlavně instrumentální předpoklad, aby bylo možné testy provádět. Znalecké testování bylo zajišťováno nejprve znalcem - fyzickou osobou.

 

  • Po dovršení několika stovek posudků podala společnost žádost o registraci znaleckého ústavu. Bylo potřeba dokladovat kvalifikační kritéria znalců a ostatních odborných pracovníků, přístrojové vybavení pracoviště. Znalecký ústav byl jmenován ministrem spravedlnosti v roce 2005. Podle našeho zjištění jsme se stali prvním soukromým znaleckým ústavem v oblasti určování otcovství v ČR.

 

  • Naše působnost je v celé ČR, kromě běžných znaleckých posudků zajišťujeme testování se složitým vyhodnocením, např. když domnělý otec ani jeho rodiče nejsou k dispozici. Jako znalecký ústav jsme oprávněni provádět revizní znalecké posudky.

 

  • Běžně zajišťujeme odběry vzorků u osob, které se nemohou dostavit k odběru (nepohyblivé osoby, ve věznici, v dětských ústavech, v ústavech sociální péče apod.).

 

  • Odborné právnické veřejnosti poskytujeme jednak konzultace ohledně konkrétních případů, jednak poskytujeme odborná školení o možnostech genetických testů při testování otcovství, mateřství a při jednoznačné identifikaci osob.

 

  • V roce 2013 byla společnost akreditována na normu ČSN EN ISO/IEC 17025 (způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří). Od roku 2014 jsme začali vedle znaleckých posudků provádět i samostatné akreditované zkoušky otcovství.

 

  • Ostatním znalcům v oboru nabízíme provedení akreditované zkoušky plně pod uvedenou normou.

 

  • V roce 2020 vznikla znalecká kancelář podle § 47 zákona 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech přeměnou ze znaleckého ústavu GENERI BIOTECH s.r.o. jmenovaného podle rozhodnutí ministra spravedlnosti čj. 202/2004-ODS-ZN/11 ze dne 18.4.2005, podle kterého byla GENERI BIOTECH s.r.o. zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru zdravotnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro genetiku - určování otcovství pomocí DNA testů.

 

  • Od 1.1.2021 byl náš znalecký ústav podle zákona 254/2019 Sb. převeden formálně ve znaleckou kancelář, která ke 31.12.2021 ukončila činnost. GENERI BIOTECH nadále poskytuje akreditovanou zkoušku otcovství a zajišťuje znalecké posudky, které vydává znalec Dr. Radovan Haluza, Ph.D. za stejných podmínek jako znalecký ústav a znalecká kancelář.