Srovnání dostupných DNA testů

Testování otcovství jinými než genetickými metodami se dnes reálně neprovádí.

Genetické DNA metody jsou založeny na testování STR polymorfismů, jejichž stupeň variability umožňuje dosažení vysoké míry spolehlivosti. Po laboratorní stránce se všechny testy provádějí podobně. Liší se jen míra odpovědnosti laboratoře za výsledek a to, jestli výsledek obstojí pro potřeby oficiálních institucí.

 

GENERI BIOTECH provádí 2 typy testů otcovství:

1. anonymní testy otcovství

Jsou prováděny pro soukromé žadatele (identita vzorků není nijak dokladována). Jejich výstupem je soukromá informace, kterou se žadatel může dále řídit, ale která neobstojí např. u soudu.

Více: www.p-test.cz

2. znalecké posudky k určení otcovství

Jsou podány znalcem na základě testu otcovství, identita vzorků je ověřena a protokolována. Provádí se na žádost soukromých žadatelů nebo na základě usnesení státního orgánu, obvykle soudu.

Více: www.otcovstvi-urceni.cz/znalecky-posudek

 

Srovnání parametrů všech typů testů otcovství

 anonymní
test otcovství
znalecký posudek
pro soukromé osoby
znalecký posudek
pro soud
identita osobnesledovánaověřenaověřena
cena (včetně DPH)3 240 Kč14 810 Kč (po aplikaci slev)17 908 Kč + náklady k zajištění vzorků
forma výsledkusděleníposudek na základě protokolu o zkoušceposudek na základě protokolu o zkoušce
test zadázákazníksoukromá osobasoud
uznatelnost testu soudemneanoano
závěr testu vydásoukromá firmaznalecznalec
odběr vzorkuzajistí zákazníkzajistí znaleczajistí znalec
předpoklad proveditelnostidohoda strandohoda všech osob (otec, matka, dítě)---
je nutný vzorek matky dítěte?neanone