Srovnání dostupných DNA testů

Testování otcovství jinými než genetickými metodami se dnes reálně neprovádí.

Genetické DNA metody jsou založeny na testování STR polymorfismů, jejichž stupeň variability umožňuje dosažení vysoké míry spolehlivosti. Po laboratorní stránce se všechny testy provádějí podobně. Liší se jen míra odpovědnosti laboratoře za výsledek a to, jestli výsledek obstojí pro potřeby oficiálních institucí.

 

GENERI BIOTECH provádí 3 typy testů otcovství:

1. anonymní testy otcovství

Jsou prováděny jako neakreditovaný test (identita vzorků není nijak dokladována) pro soukromé žadatele a jejich výstupem je soukromá informace, kterou se žadatel může dále řídit, ale která neobstojí např. u soudu.

Více: www.p-test.cz

2. akreditované zkoušky otcovství

Jsou prováděny jako akreditovaný test znalecké kanceláře (identita vzorků je ověřena a protokolována) pro soukromé žadatele. Jejich výstupem je certifikovaná informace, která může obstát např. u soudu.

Více: www.otcovstvi-urceni.cz/akreditovana-zkouska-otcovstvi

3. znalecké posudky k určení otcovství

Jsou podány znaleckou kanceláří na základě výsledku akreditované zkoušky otcovství. Provádí se na žádost soukromých žadatelů nebo na základě usnesení státního orgánu, obvykle soudu.

Více: www.otcovstvi-urceni.cz/znalecky-posudek

 

Srovnání parametrů všech typů testů otcovství

 anonymní
test otcovství
akreditovaná
zkouška otcovství
znalecký posudek
pro soukromé osoby
znalecký posudek
pro soud
identita osobnesledovánaověřenaověřenaověřena
cena (včetně DPH)3 240 Kč12 390 Kč (po aplikaci slev)14 810 Kč (po aplikaci slev)17 908 Kč + náklady k zajištění vzorků
test podle normy ISO 17025neano - akreditovanýano - akreditovanýano - akreditovaný
forma výsledkusděleníprotokol o zkoušceposudek na základě protokolu o zkoušceposudek na základě protokolu o zkoušce
test zadázákazníksoukromá osobasoukromá osobasoud
uznatelnost testu soudemneindividuálněanoano
závěr testu vydásoukromá firmaznalecká kancelářznalecká kancelářznalecká kancelář
odběr vzorkuzajistí zákazníkzajistí znalecká kancelářzajistí znalecká kancelářzajistí znalecká kancelář
předpoklad proveditelnostidohoda strandohoda strandohoda všech osob (otec, matka, dítě)---
je nutný vzorek matky dítěte?neanoanone