Srovnání DNA testu otcovství s tzv. "krevními testy"

V oblasti paternitních testů metody molekulární genetiky plně nahradily klasické serologické "krevní" testy, které byly široce používány až do 90. let 20. století. Při použití serologických testů bylo možné otcovství vyloučit, ale nebylo možné ho potvrdit s vysokou spolehlivostí. Dalším nedostatkem "krevních testů" bylo to, že testované dítě muselo být staré nejméně 1 rok. Kromě toho všechny vzorky musely být testovány současně, a to neprodleně po odběru krve, protože vzorky nemohly být pro vyšetření skladovány. Někdy se stávalo, že byl vydán falešně negativní nebo falešně pozitivní výsledek (biologický otec byl vyloučen z otcovství a naopak). Z těchto důvodů byly (zvláště po prudkém rozvoji molekulárně genetických metod v 80. letech) klasické serologické způsoby vyšetření otcovství opuštěny ve prospěch molekulárně genetických DNA technologií.


I dnes může krevní vzorek sloužit jako zdroj DNA pro molekulárně genetické testy. V DNA technologiích není podstatné, jestli vzorek DNA byl získán z krve nebo ze stěru dutiny ústní. Pro testování v GENERI BIOTECH dáváme přednost bukálním stěrům, protože jsou bezbolestné a poskytují dosti buněk pro DNA testy.